Cần tuyển nhân viên Dịch vụ

Cần tuyển nhân viên Dịch vụ

Nhân viên tư vấn chăm sóc khách hàng

Nhân viên tư vấn chăm sóc khách hàng

Doanh Nghiệp Tư Nhân Ngọc Thiên

Ngày đăng

23 - 11 - 2018

Lương

Thỏa thuận

Lao động phổ thông

Lao động phổ thông

Công ty Chồi Xanh Media

Ngày đăng

24 - 9 - 2018

Lương

180 nghìn VND

Lao động phổ thông

Lao động phổ thông

Công ty Chồi Xanh Media

Ngày đăng

24 - 9 - 2018

Lương

320 nghìn VND

Ngày đăng

19 - 9 - 2018

Lương

170 nghìn VND

Lao động phổ thông

Lao động phổ thông

Công ty Chồi Xanh Media

Ngày đăng

19 - 9 - 2018

Lương

165 nghìn VND

Lao động phổ thông

Lao động phổ thông

Công ty Chồi Xanh Media

Ngày đăng

5 - 9 - 2018

Lương

320 nghìn VND

Lao động phổ thông

Lao động phổ thông

Công ty Chồi Xanh Media

Ngày đăng

5 - 9 - 2018

Lương

190 nghìn VND

Ngày đăng

4 - 9 - 2018

Lương

7,8 triệu VND

Ngày đăng

4 - 9 - 2018

Lương

180 nghìn VND

Ngày đăng

30 - 8 - 2018

Lương

10 triệu VND

Lao động phổ thông

Lao động phổ thông

Công Ty TNHH Chồi Xanh Media

Ngày đăng

30 - 8 - 2018

Lương

6,2 triệu VND

Ngày đăng

30 - 8 - 2018

Lương

5,46 triệu VND

Lao động phổ thông

Lao động phổ thông

Công Ty TNHH Chồi Xanh Media

Ngày đăng

29 - 8 - 2018

Lương

320 nghìn VND

Lao động phổ thông

Lao động phổ thông

Công Ty TNHH Chồi Xanh Media

Ngày đăng

29 - 8 - 2018

Lương

190 nghìn VND

Nhân viên phụ kho

Nhân viên phụ kho

 CÔNG TY TNHH CHỒI XANH MEDIA

Ngày đăng

29 - 8 - 2018

Lương

210 nghìn VND

Lao động dán nhãn

Lao động dán nhãn

 CÔNG TY TNHH CHỒI XANH MEDIA

Ngày đăng

29 - 8 - 2018

Lương

150 nghìn VND

Lao động phổ thông

Lao động phổ thông

Công Ty TNHH Chồi Xanh Media

Ngày đăng

29 - 8 - 2018

Lương

180 nghìn VND

Ngày đăng

29 - 8 - 2018

Lương

3,9 triệu VND

Lao động phổ thông

Lao động phổ thông

Công Ty TNHH Chồi Xanh Media

Ngày đăng

29 - 8 - 2018

Lương

150 nghìn VND

Lao động phổ thông

Lao động phổ thông

 CÔNG TY TNHH CHỒI XANH MEDIA

Ngày đăng

29 - 8 - 2018

Lương

8,32 triệu VND

Ngày đăng

29 - 8 - 2018

Lương

4,68 triệu VND

Ngày đăng

29 - 8 - 2018

Lương

5,46 triệu VND

Ngày đăng

29 - 8 - 2018

Lương

8,32 triệu VND

Ngày đăng

29 - 8 - 2018

Lương

4,68 triệu VND

Lao động phổ thông

Lao động phổ thông

CÔNG TY CHỒI XANH MEDIA

Ngày đăng

24 - 8 - 2018

Lương

230 nghìn VND

Ngày đăng

24 - 8 - 2018

Lương

6,2 triệu VND

Lao động phổ thông

Lao động phổ thông

CÔNG TY CHỒI XANH MEDIA

Ngày đăng

24 - 8 - 2018

Lương

270 nghìn VND

Lao động phổ thông

Lao động phổ thông

Công Ty TNHH Chồi Xanh Media

Ngày đăng

24 - 8 - 2018

Lương

165 nghìn VND

Ngày đăng

24 - 8 - 2018

Lương

7 triệu VND

Lao động phổ thông

Lao động phổ thông

CÔNG TY CHỒI XANH MEDIA

Ngày đăng

24 - 8 - 2018

Lương

10 triệu VND